sport jamka.jpg

MULTISPORT MINIGOLF MASTERS

TURNAJ JE OTEVŘENÝ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. CELÉ LÉTO MŮŽETE HRÁT MINIGOLF NA PARTNERSKÝCH HŘIŠTÍCH A ZAPISOVAT VÝSLEDKY. NEJLEPŠÍ HRÁČI SE UTKAJÍ V ZÁVĚREČNÉM TURNAJI O HODNOTNÉ CENY OD PARTNERA TURNAJE SPOLEČNOSTI MULTISPORT, KTERÝ SE BUDE KONAT NA MINIGOLFU KOTVA DNE 31. ŘÍJNA 2020 OD 13 HODIN.

 

AŤ VYHRAJE TEN NEJLEPŠÍ

PRAVIDLA TURNAJE

KOMPLETNÍ PRAVIDLA MultiSport Minigolf Masters (dále jen MMM)

1)    ÚVOD
Organizátorem Multi
Sport Minigolf Masters  je společnost Agencie TMT, s.r.o. 
MMM je turnajem pro širokou veřejnost – amatérské sportovce, příležitostné a rekreační hráče minigolfu, kteří v sobě najdou sportovního ducha a budou chtít změřit své minigolfové schopnosti a síly s ostatními, kteří stejně tak „propadli“ tomuto zajímavému sportu.


Minigolf je jak v České republice, tak i na celém světě populárním sportem. Na rekreační úrovni si ho dle odhadů zahraje v ČR každý rok až milion osob. Český minigolfový svaz, který je lokální nejvyšší sportovní autoritou, sdružuje 1 500 aktivních hráčů v 30 sportovních oddílech. Světová minigolfová federace pak sdružuje 54 národních sportovních svazů. Česká republika je v mezinárodním srovnání velmi úspěšnou zemí s mistry Evropy a světa, z nichž někteří chodí trénovat i na hřiště, na kterém se pořádá soutěž MMM.


Hlavním cílem MMM je vytvoření dlouhodobé tradice v pořádání takovéhoto sportovního klání s plně profesionálním organizačním a výsledkovým servisem.


Zároveň tato soutěž se může stát odrazovým můstkem pro jednotlivce i družstva, která se do budoucna budou ucházet o účast na turnajích pod hlavičkou Českého minigolfového svazu.

2)    SYSTÉM SOUTĚŽE - PRAVIDLA
Turnaje jsou hrány podle mezinárodně platných pravidel Světové minigolfové federace na hřišti, které má Certifikát Světové minigolfové federace pro sportovní minigolfová hřiště. V turnaji soutěží výhradně jednotlivci. Každý hráč může v dané sezóně odehrát neomezený počet soutěžních kol.


3)    MÍSTA KONÁNÍ
Místem konání jsou všechna eternitová minigolfová hřiště s certifikací Světové minigolfové federace pro sportovní minigolfová hřiště a zároveň je zde akceptována karta MultiSport. Hřiště můžete najít zde.

4)    TERMÍNY KONÁNÍ

Hracím dnem soutěže je jakýkoliv den v termínu od 15. 7. 2020 do 31. 8. 2020, ve kterém soutěžící odehraje své soutěžní kolo.

5)    SYSTÉM HRY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Hráči nastupují na hřiště od 1. dráhy a odehrají celý okruh. 
Po odehrání okruhu zapíše výsledné skóre do formuláře na webovém rozhraní na www.minigolfpark.cz/multisport-minigolf-masters včetně fotografie scorekarty.


Nejlepších 50 hráčů s nejnižším počtem úderů na kolo bude pozváno do finálového turnaje. Hráč nemá povinnost se tohoto turnaje zúčastnit. 


6)    SYSTÉM HRY VE FINÁLE
Do finále jednotlivců mužů se probojuje 50 nejlepších hráčů. Hráči jsou seřazeni podle průměrů na 1 odehraný okruh. 
Systém finále jednotlivců (mužů i žen) bude oznámen minimálně měsíc před konáním finále.

7)    CENY
Vítěz finále jednotlivců se stává Mistrem/Mistryní MMM a kromě poháru obdrží i věcnou cenu.


8)    ÚČASTNICKÉ POPLATKY
Nejsou stanoveny.


9)    PODMÍNKY ÚČASTI
Podmínkou účasti je odehrané kolo v době účasti v základní části turnaje a odeslání výsledků kola spolu s fotografií scorekarty. Dále souhlas s podmínkami účasti a ochraně osobních údajů. 

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je společnost Agencie TMT, s.r.o., Drahobejlova 2215/6, 190 00  Praha 9, IČ: 24694592, DIČ: CZ24694592. Aktivním zakliknutím políčka ve formuláři na odeslání výsledků soutěžící uděluje společnosti Agencie TMT, s.r.o. ke zpracování osobních údajů a jejich využití k zpracování výsledků turnaje a dále jejich sdílení s partnery turnaje viz podmínky ochrany soukromí.


10)    KONTAKTY
Pořadatel soutěže: Agencie TMT, s.r.o., Drahobejlova 2215/6, 190 00  Praha 9, IČ: 24694592, DIČ: CZ24694592