top of page

Obchodní pomínky a zásady ochrany osobních údajů a reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují smluvní vztah mezi provozovatelem minigolfového hřiště, Agencie TMT, s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9, IČO: 24694592 (dále jen „provozovatel“) a zákazníkem, který využívá služby hřiště.

2. Definice

 • Provozovatel: Agencie TMT, s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9, IČO: 24694592

 • Zákazník: Fyzická osoba, která využívá služby minigolfového hřiště

 • Hřiště: Minigolfové hřiště provozované provozovatelem

 • Služby: Půjčení holí a míčků, provozování hřiště, organizování firemních akcí a oslav narozenin

 

3. Uzavření smlouvy

Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník uhradí poplatek za vybranou službu.

 

4. Platební a dodací podmínky

 • Ceník služeb je k dispozici na hřišti a na webových stránkách provozovatele.

 • Platba za služby je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 • Zákazník je povinen uhradit poplatek za vybranou službu před jejím poskytnutím.

 

5. Reklamační řád

5.1 Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád (dále jen „ŘR“) upravuje reklamační podmínky pro služby poskytované provozovatelem.

5.2 Lhůta pro uplatnění reklamace

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci vady služby bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do 14 dnů od skončení hry.

5.3 Místo pro uplatnění reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit na místě, přímo u obsluhy minigolfového hřiště.

5.4 Posouzení reklamace

Obsluha hřiště je oprávněna posoudit reklamaci a v případě oprávněnosti reklamace ji ihned vyřídit. V případě sporných reklamací bude reklamace postoupena provozovateli k posouzení.

5.5 Vyřízení reklamace

V případě uznané reklamace má zákazník nárok na:

 • Odstranění vady

 • Vrácení peněz

 • Poskytnutí náhradní služby

O způsobu vyřízení reklamace rozhodne obsluha hřiště v závislosti na typu vady a možnostech provozovatele.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

6.2 Účely zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků pro následující účely:

6.2.1 Poskytování služeb minigolfového hřiště:

 • Zpracování jména a příjmení pro evidenci rezervací a her.

 • Zpracování kontaktních údajů (emailová adresa, telefonní číslo) pro účely komunikace se zákazníkem, informování o rezervaci, potvrzení objednávky, apod.

6.2.2 Vyhodnocení rekordu měsíce nebo rekordu týdne - soutěž o nejlepší zahraný výsledek daného dne:

 • Zpracování jména a příjmení pro zveřejnění výsledků soutěže.

 • Zpracování emailové adresy pro informování o vítězství v soutěži.

6.2.3 Informování o novinkách:

 • Zpracování emailové adresy pro zasílání informačních emailů o novinkách, akcích a událostech na minigolfovém hřišti.

Doba zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, a dále po dobu 5 let pro archivační účely.

 • V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely informování o novinkách zpracováváme emailovou adresu do odvolání souhlasu.

Práva subjektu údajů:

 • Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování, na vznášení námitek proti zpracování a na přenositelnost údajů.

 • Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely informování o novinkách je dobrovolné.

 • Souhlas lze kdykoli odvolat písemnou formou na adrese provozovatele.

Zpracovatelé osobních údajů:

 • Provozovatel může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby, tzv. zpracovatele. Zpracovatelé budou zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů provozovatele a v souladu s GDPR.

Technická a organizační opatření:

 • Provozovatel přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou, zničením nebo poškozením.

6.2.4 Informace o cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tyto soubory slouží k ukládání informací o vašich aktivitách na webu, například o vašich preferencích, nastavení a historii prohlížení.

Jaké cookies používáme?

Na našem webu používáme dva typy cookies:

 • Základní cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webu a zajišťují základní funkce, jako je navigace a přihlašování.

 • Analytické cookies: Tyto cookies shromažďují anonymní data o vašem chování na webu, která nám pomáhají zlepšovat jeho fungování a uživatelský komfort.

Jak mohu spravovat cookies?

Většina prohlížečů umožňuje cookies spravovat v nastavení. Můžete si vybrat, zda chcete cookies přijímat, blokovat nebo je mazat po ukončení prohlížení.

Více informací o cookies:

 

Závěr:

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků v souladu s platnou legislativou. Zákazník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů a na jejich ochranu.

bottom of page